DEN NYA, ORANGE-SKAFTADE 
N-SERIEN

För flyttning, utjämning och bearbetning av asfalt, betong, grus, makadam, sand och mylla.

MODIFIERBARA RAKOR OCH KRATTOR 

Våra kunder är byggbolag, väg-, miljö- och idrottsplansbyggare, trädgårdar, grönområden, idrotts- och golfplaner, slalomcenter samt privathushåll.

Vi har tillverkat verktyg för krävande professionellt bruk sedan 1997. Vår kvalitet garanteras av en grundlig produktutveckling i samarbete med Finlands ledande företag inom infra-branschen.

Bekanta dig med våra produkter och ta kontakt, så hittar vi tillsammans verktyg som passar just dina behov!

Mer information hittar du i N-seriens broscyr.

  • verktygen är gjorda av en lätt aluminiumblandning som tål slitage och korrosion
  • 52 olika alternativ
  • 26 olika, utbytbara blad 
  • bladets bägge sidor kan användas
  • beläggning: skaftet pulverbelagt, orange RAL 2004

Rattbultar gör rengöringen lätt!

Högre och starkare 4 mm blad!

 

 

 

 

 

 

Mer information i N-seriens broshyr

BE OM OFFERT: GRAFIPRO@GRAFIPRO.FI

 

 
 

 

Grafipro Oy Postadress: Leveranser: Telefon: E-Post:
FO-nummer: 0837175-4 Klädesgården 3 a 1, Voivalavägen 24 a +358 440 131 636 grafipro@grafipro.fi
Hemort: Nådendal 20100 Åbo 20780 St. Karins