Grafipro Oy

Grafipro Oy ät ett företag som specialiserar sig på aluminium- och plastkompositmaterial. Vårt kunnande omfattar produktutveckling, desing, tillverkning och försäljning av såväl material, komponenter och färdiga produkter.

Våra kunder finns inom väg- och miljokonstruktion, anläggning av sportplan, trädgårdar, sport- och golfplan, skidanläggningas och hushåll.

Med 26 års erfarenhet känner vi till de olika aluminiummaterialens tekniska egenskaper, olika produktionstekniker och ytbehandlingsalternativ. Så när du har frågor gällande aluminium kan du ställa dem till oss, det kostar ingenting. 

Du kan bekanta dig med våra nya idéer och produkter på vår sida eller kontakta oss och beställa årets produktkatalog.

                                           Presentation

 
 

 

Grafipro Oy Postadress: Leveranser: Telefon: E-Post:
FO-nummer: 0837175-4 Klädesgården 3 a 1, Voivalavägen 24 a +358 440 131 636 grafipro@grafipro.fi
Hemort: Nådendal 20100 Åbo 20780 St. Karins