Produkten

N-Serien

DEN NYA ORANGE-SKAFTADE N-SERIEN

För flyttning, utjämning och bearbetning av asfalt, betong, grus, makadam, sand och mylla.

Modifierbara rakor och krattor

  • verktygen är gjorda av en lätt aluminiumblandning som tål slitage och korrosion
  • 22 olika, utbytbara blad
  • bladets bägge sidor kan användas
  • beläggning: skaftet pulverbelagt; orange RAL 2004

Mer information hittar du i N-seriens broscyr.

 

C-Serien

Hållbara anläggningsverktyg för krävande bruk!

Ställbara rakor och krattor för flyttning, utjämning och bearbetning av grus, makadam och sand.

Mer information hittar du i C-seriens broscyr.

 

GreenFinn

Läs mer: www.greenfinntools.com

6 x 6 x 6 = 216 olika kombinationer!

HÅLLBARHET BEKVÄMLIGHET FLEXIBILITET

 

 
 

 

Grafipro Oy Postadress: Leveranser: Telefon: E-Post:
FO-nummer: 0837175-4 Klädesgården 3 a 1, Voivalavägen 24 a +358 440 131 636 grafipro@grafipro.fi
Hemort: Nådendal 20100 Åbo 20780 St. Karins